Provozní řád beachvolejbalového areálu u ZŠ Kučery

Provozní řád beachvolejbalového areálu u ZŠ Kučery

Provozovatel: ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

 1. Provozní doba:                

Duben                   Po-Pá:    14:30 – 18:30, So, Ne + svátky:       8:30 – 18:30

Květen/červen    Po-Pá:    14:00 – 19:30, So, Ne + svátky:       7:30 – 19:30

Červenec/srpen  Po-Pá:      7:30 – 19:30, So, Ne + svátky:        7:30 – 19:30

Září                         Po-Pá:    14:30 – 18:30, So, Ne + svátky:       8:00 – 18:00

Po domluvě s provozovatelem lze provozní dobu upravit.

 1. Za plynulý provoz hřišť odpovídá na místě správce. Objednávky na jednorázové využívání hřišť zasílejte na email: beachzskucery@seznam.cz nebo na telefon 721 690 203. Zástupce objednatele je povinen uvést jméno a telefonické spojení na sebe.

Přednost mají organizované skupiny ZŠ A. Kučery a Blue Volley Ostrava, z.s.

 1. Uživatelé hřiště si mohou u správce vypůjčit sportovní potřeby – beachvolejbalové míče, dle ceníku.
 2. Vstup na písková hřiště je povolen pouze bez obuvi, popřípadě s obutím určeným ke sportování na písku (neoprenové ponožky nebo boty na beachvolejbal).
 1. V areálu je přísně zakázáno:
 • Znečišťovat hrací plochu odpadky a jiným materiálem, házet na hrací plochu předměty, které tam nepatří včetně žvýkaček, slin a hlenů!!!
 • Konzumovat vlastní jídlo a pití, pít alkoholické nápoje, kouřit nebo užívat návykové látky všeho druhu
 • Vstupovat do prostoru hřišť v jakkoli znečištěné obuvi
 • Jezdit na jízdním kole, na kolečkových bruslích a na skateboardech
 • Pohybovat se se psy či jinými zvířaty
 • Používat skleněné či jiné předměty, které by se mohli rozbít
 • Manipulovat s ostrými předměty a ohněm
 • Věšet se na volejbalové sítě, ochranné sítě a oplocení hřiště
 • Poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení areálu a jeho okolí
 • Vstupovat na hrací plochu jiným osobám než hráčům nebo trenérům (pouze při organizovaném tréninku) 
 1. Uživatelé jsou povinni:
 • Dbát pokynů správce hřiště nebo jím pověřeného zástupce (v případě neuposlechnutí bude uvědoměna policie)
 • Chovat se v tomto prostoru tak, aby neohrozil zdraví své, ani ostatních
 • Urovnat písek na hřišti hrablem do roviny včetně volných zón
 • Udržovat pořádek v areálu
 • Šetřit jeho zařízení a vybavení, škodu způsobenou svou nedbalostí nebo porušením provozního řádu je povinen uhradit
 1. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na pískových hřištích na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají jejich rodiče.
 1. Provozovatel neodpovídá za ztrátu odložených věcí.
 1. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provoz areálu je provozovatel oprávněn omezit, zakázat vstup nebo zrušit provoz.
 1. Seznámení s tímto Provozním řádem je povinností všech uživatelů AREÁLU, a to před vstupem na hřiště. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
 1. Každý uživatel pohybující se v beachvolejbalovém areálu je povinen ke vstupu používat vstup k tomu účelu určený.

V Ostravě dne 30. dubna 2021
za provozovatele Mgr. Rostislav Pytlík, ředitel  školy               

Soubor ke stažení zde: 2021-04 - Provozní řád beach ZŠ Kučery

No Comments Yet.

Komentujte