Recitátoři na Kučerce

Ze všech prvních až pátých tříd byli letos opět vybráni nejlepší recitátoři, aby ve školním kole přednesli vybrané básničky.
Všechny děti krásně zarecitovaly a svým potleskem ocenily snahu svých spolužáků. Všichni zúčastnění byli odměněni
sladkostmi a ti nejúspěšnější také diplomem.
Z prvňáčků byli oceněni: Dominik Marcoň, Julie Marková a Sofie Jelínková.
V kategorii druhých a třetích tříd byli nejlepší Petr Boček, Šimon Škrkoň a Veronika Beiklová.
Mezi páťáky a čtvrťáky se nejvíce dařilo Míši Krauszové, Matěji Šnajdarovi a Elišce Wilkové.
Gratulace patří všem zúčastněným.

No Comments Yet.

Komentujte