S Kučerkou za zdravím

V lednu a březnu 2015 se žáci 5. - 7. ročníků naší školy zúčastní ozdravných pobytů v Moravskoslezských Beskydech. Tyto akce budou zorganizována díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, která činí 281 000,- Kč.

Logo_Ostrava
Ozdravné pobyty by měl umožnit žákům ohroženým znečištěným ovzduším strávit 14 dní v prostředí chráněné krajinné oblasti Beskydy.Ty jsou díky své povaze a lokalitě velmi vhodným místem k pobytu naplněnému aktivitami a činnostmi zaměřenými na zdravý životní styl, ochranu životního prostředí a poznávání fauny a flory žijící v horském prostředí, a to vše v kolektivu svých kamarádů a učitelů ze své školy.
V týmu pedagogů jsou navíc učitelé, kteří mají s podobnými ozdravnými pobyty nebo ekologickými aktivitami dlouholeté zkušenosti. Součástí ozdravného pobytu bude také lyžařský a snowboardový výcvik žáků 6. a 7. tříd.

No Comments Yet.

Komentujte