SDĚLENÍ  KE  STRAVOVÁNÍ pro  základní  školu od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
žáci mají nárok na dotovanou stravu při prezenčním i distančním vzdělávání.

Od pondělí 12. 4. 2021 do odvolání však mohou žáci na distančním vzdělávání stravu odebírat pouze do jídlonosičů, a to v době od 11.15 hod – 11.45 hod.

Žáci a zákonní zástupci, kteří si přijdou vyzvednout oběd, jsou povinni použít před vstupem do jídelny desinfekci rukou, mít zakryty dýchací cesty a dodržovat bezpečné rozestupy.

 Žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku, se stravují ve školní jídelně v době od 12 do 14h.

Přihlášení i odhlašování stravy je zcela v kompetenci žáků a zákonných zástupců a strava nebude nikomu automaticky přihlášena!

V případě zájmu MUSÍTE oběd znovu přihlásit, a to nejpozději do 13,30 hod pracovní den předem na webových stránkách www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Stuchlé 725 987 852

 Případné změny budou zveřejněny na webových stránkách naší školy.

Mgr. Rostislav Pytlík, ředitel školy
V Ostravě dne 8. 4. 2021

                                                                                       

No Comments Yet.

Komentujte