Směrnice MŠ A. Kučery o úplatě za předškolní vzdělávání

Směrnice MŠ A. Kučery o úplatě za předškolní vzdělávání
– přerušení provozu od 19. 3. 2020 do odvolání

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,  A. Kučery 20, příspěvková organizace, vydává podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,  a v souladu s  § 6 vyhlášky odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů tuto směrnici: 

pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle  § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovuje ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. V případě, že takto stanovené snížení úplaty v důsledku přerušení provozu mateřské školy je oznámeno až poté, kdy zákonný zástupce uhradil úplatu za předškolní vzdělávání pro daný měsíc v původní (plné) výši, bude zákonnému zástupci vzniklý „přeplatek“ vyúčtován na konci zúčtovacího období školního roku. Tedy k 30. 6. 2020

V případě trvání nařízení rady městského obvodu o uzavření provozu mateřských škol dle usnesení č.  2374/RMOb-Jih/1822/19  ze dne 17. 3. 2020, bude postupováno stejně jako v období uzavření mateřské školy v době letních prázdnin – zákonní zástupci dítěte, které nedochází v měsíci ani jeden den do mateřské školy, úplatu nehradí.  

V Ostravě dne 19. 3. 2020                                              Mgr. Rostislav Pytlík                                                                                                                   ředitel školy

No Comments Yet.

Komentujte