Společně s Městskou policií

Preventivní program zaměřen na bezpečné chování, ochranu osob a majetku hravou a poutavou formou představili zkušení strážníci – paní Lešková, paní Body, pan Klimeš a pan Čížek. Modelové situace dětem ukázaly, s čím se mohou setkat. Jak moc je důležitá zodpovědnost za své chování, jak se správně zachovat, na koho se obrátit o pomoc. Pomocí obrázků vypravovali příběh dítěte, společně s žáky vyvozovali zásady bezpečného chování, upozornili na možná rizika. Děti vymýšlely různá řešení. Dramatizací si zopakovaly, jak bezpečně dojít domů, kde nosit klíče od bytu, reakci na cizí osobu, požár v bytě, třídě, hořlavé materiály. Jak moc je důležité včasné přivolání pomoci a znalost telefonních čísel tísňového volání. Děti už vědí, že je injekční jehla nemocná, nemohou na ni sahat a hrou se naučily, jak se zachovat. Získaly základní povědomí o nemocech, drogách. Veškeré vědomosti si poté upevnily omalovánkami a podpůrnými materiály Městské policie. Prvňáčci i paní učitelky touto cestou ještě jednou děkují lektorům za perfektně odvedenou práci, odbornost a velmi hezký přístup k dětem. Těšíme se na další společná setkání.
[nggallery id=226]

No Comments Yet.

Komentujte