Týden s projektem EDISON

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu EDISON pod záštitou organizace AIESEC, jenž po drobném odkladu proběhl v týdnu od 3. 2. do 7. 2. 2014. Šestice vysokoškolských studentů ze všech koutů světa přijela představit svou zemi, zvyky, tradice a historii prostřednictvím svých připravených prezentací v anglickém jazyce. Jednalo se o studenty a studentky ze zemí Kostarika, Brazílie, Čína, Malajsie, Turecko a Bosna a Hercegovina.Většina připravených materiálů se opírala o základní historická a geografická fakta, následovaly ukázky videí, festivalů, státních svátků, vlajek, měn, národních tanců a dalších zvyků či kulturních odlišností. Přidanou hodnotou pak byly i skutečné předměty a artefakty, které studenti na ukázku přivezli ze svých domovů. Zajímavostí se stala i skutečnost, že studenti bydleli v rodinách pedagogů i žáků, což taktéž přispívalo přirozenému vzájemnému sbližování a obohacování. Projektu se zúčastnili žáci obou stupňů pod dozorem svých třídních učitelů a také učitelů v rolích překladatelů, kteří byli po celou dobu plně k dispozici. Dokonce se objevilo i několik dvojic překládajících žáků, jež rovněž velkou měrou přispěly ke srozumitelnosti a samotnému cíli celé akce. Celým projektem se totiž jako červená nit vinul pojem multikulturalismus neboli vzájemné prolínání všech kultur a tolerance k nim. Žáci naší školy si tak připomněli, že nežijeme pouze v Ostravě, potažmo Evropě, ale že je třeba vyvinout větší úsilí k toleranci k odlišným kulturám po celém světě.
Celý týden proběhl úspěšně, žáci, pedagogové i samotní studenti si tento počin ohromně pochvalovali. O úspěchu celé akce hovoří skutečnost, že v příštím školním roce jsme znovu připraveni se tohoto projektu zúčastnit, a už nyní se většina z nás velmi těší.

 [nggallery id=74]

No Comments Yet.

Komentujte