„Uspávání broučků“

Ve čtvrtek 4.11.2021 se konala v naší MŠ akce „Uspávání broučků“ s lampionovým průvodem. Celé události předcházela Podzimní stezka, která obsahovala 14 nejrůznějších úkolů a otázek různě rozmístěných po zahradě školky, které vedly k získání závěrečné tajenky.
Příprav se letos zhostila předškolní třída Světlušky, kdy děti během dopoledních her na zahradě odložily hračky a míče, a místo toho si vzaly hrabě a nahrabaly velikou hromadu podzimního listí, do které jsme v podvečer chtěli uspávat broučka.
V 16:30h došlo k oficiálnímu zahájení akce a průvod mohl vyrazit. Celé lampionové „procesí“ putovalo pomalu sídlištěm Dubina, kdy se k nám postupně na trase přidávali další. Během průvodu se setmělo natolik, že po příchodu zpět do areálu MŠ už byly děti nepřehlédnutelné a osvítily velkou část zahrady.
Všichni zúčastnění se rozloučili se symbolickou plyšovou beruškou, která už měla na listí nachystanou dřevěnou postýlku, polštářek a peřinku. Berušku jsme uložili ke spánku, popřáli jí dobrou noc, poté ji všechny děti pomalu přikryly listím. Za zvuku kytary zazpívaly všechny děti písničku „Brouček a Beruška“, kterou delší dobu nacvičovaly se svými učitelkami. Odměnou byly dětem bonbonky a vzpomínková kartička na tuto akci.
A kdo ví, jestli i dál naše beruška odpočívá v peřinkách, nebo si zalezla hluboko do listí…
Bc. Lenka Ďuríšková

No Comments Yet.

Komentujte