Úspěch Brigity v literární soutěži

Zhruba před dvěma měsíci se naše škola zapojila do literárního projektu vyhlášeného Magistrátem města Ostravy. Tato soutěž byla realizována u příležitosti letošního Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.  Svou aktivní účastí jsme přislíbili zaslání několika slohových prací na téma „ Jak vnímám svou babičku, svého dědečka?“ a  porota, kterou tvořili češtináři druhého stupně, vybrala několik výborných prací. Vzhledem k tomu, že se do soutěže přihlásilo celkem 14 základních škol a hodnotilo se 63 prací, nikdo z nás si neuměl větší úspěch připustit. O to více nás překvapil mimořádný úspěch naší žákyně Brigity Šigutové z IX. B, jež se stala jedním z vítězných autorů, a byla pozvána na slavnostní setkání v prostorách Nové radnice. Na tomto místě budou Brigitě předány pamětní listy a drobné dárky jako poděkování za aktivní a kreativní přístup k této soutěži.
Slohová práce PRARODIČE (k přečtení) 

No Comments Yet.

Komentujte