ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ v literární soutěži

V loňském kalendářním roce vyhlásila organizace Balónek literární soutěž Generace prarodičů, která se konala pod záštitou Komise pro rodinu a volný čas rady města Ostravy a s finanční podporou statutárního města Ostravy. Děti měly navštívit svoji babičku, dědečka, pratetičku, prastrýčka a zjistit, jak se jim žilo v době jejich dětství a dospívání. Při společném rozhovoru sdílely vzpomínky na dobu, v níž babička či dědeček vyrůstali. Úkolem soutěžících bylo volné zpracování jejich vyprávění, jak museli poslouchat své rodiče, s čím vším museli doma pomáhat, jaké byly jejich touhy a sny, co chtěli prožít, čím nebo kým se chtěli stát.
Soutěže se účastnilo celkem 215 dětí z 30 ostravských základních škol ve 4 kategoriích. Porota hodnotila úroveň zápisu, vzhledu i dodržení tématu. Žáci 3. A se zdárně do této soutěže zapojili. Své prarodiče nejen vyzpovídali, ale jejich vyprávění zpracovali, zapsali a dozdobili vlastními kresbami. Soutěžní díla posoudila odborná porota i veřejnost a 24 vítězů si v závěru ledna a na počátku února převzalo zasloužená ocenění. Jakub Křimský a Vendula Madurová se umístili na 1. a 2. místě oceněném odbornou porotou. Nela Sikorová obsadila 3. místo, které vybrala veřejnost v internetovém hlasování, do něhož se zapojilo 7 500 respondentů. Plánované slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo vzhledem k pandemické situaci individuálně na jednotlivých školách. Na předání ocenění se podílel i náměstek primátora Zbyněk Pražák. Mezi cenami našli ocenění mladí autoři kromě věcných dárků také volný vstup na radniční věž. Budou se tak moct podívat na město z nejvyšší radniční věže v zemi, třeba zrovna se svou babičkou či dědečkem. Chválíme žáky za vzornou reprezentaci školy a děkujeme všem rodičům i prarodičům za spolupráci.
Mgr. Jitka Ottová – třídní učitelka

 

 

 

No Comments Yet.

Komentujte