Volby členů Školské rady

Letošní školní rok přinesl hned na jeho začátku dvojí volby do Školské rady. První se týkaly jejího předsedy, z druhých pak vyvstal nový člen z řad rodičů. Z řad pedagogických zaměstnanců byl navržen všemi hlasy na post předsedy dosavadní člen Školské rady pan Mgr. Lukáš Jelínek. Volby do Školské rady pro zástupce z rodičů se konaly během dnů 16. – 20. 10. 2017. Rodičům byly rozdány lístky s kandidáty a ti je odevzdali prostřednictvím svých dětí během výše uvedených dnů. Za Školskou radu byly navrženy dvě kandidátky, a to paní Ing. Hana Janáčková, Ph.D. a paní Marcela Kaňová. Z 298 platných hlasů zvítězila s počtem 161 hlasů Ing. Hana Janáčková, Ph.D., paní Marcela Kaňová získala 122 hlasů, dalšími navrhovanými kandidáty byli paní Markéta Olivková Palicová se 6 hlasy a pan Mgr. Jiří Šolc se 2 hlasy. Na regulérnost volby a sečtení hlasů dohlížela komise tvořená z řad pedagogů, jmenovitě Mgr. Iva Konečná, Mgr. Tereza Krčíková a Mgr. Lukáš Jelínek.

 

 

 

 

No Comments Yet.

Komentujte