Výlet na Bílou

Ve středu 4. června, kdy už nám počasí konečně trochu přálo, jsme jeli autobusem na výlet na Bílou do Beskyd. Jelo nás celkem 34 dětí ze tříd 1. B a 2. B.
Po příjezdu na místo jsme se nejprve pořádně posilnili svačinkou a vyšli jsme na vycházku po chodníku, kolem něhož je spousta zajímavých věcí – prolézaček, klouzaček, houpaček a dalších dětských radovánek. Když jsme se dostatečně vyřádili, pokračovali jsme kolem loveckého zámečku do nově zřízené Obůrky, v níž jsme mohli sledovat lesní zvířata -  jelena, srnce, daňka, muflona, kance. Snad nám tu chyběl jen medvěd.
Vrátili jsme zpět k hotelu Bauer, kde jsme se chutně naobědvali, poté bohatě nakoupili v místní samoobsluze a na závěr našeho výletu jsme se vydováděli v dětském zábavním parku, např. na šlapacích autíčkách či v lanovém centru.
Domů jsme se vrátili spokojeni a plni nových a zajímavých zážitků.
H. Radová, tř. učitelka  2.B.

No Comments Yet.

Komentujte