Výuka na 1. stupni (od 25.5.2020)

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy od 25.5.2020. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Před zahájením výuky 25. 5. 2020 odevzdá každý žák vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ). Bez něj nebude možné žáka vpustit do školy!

Toto prohlášení lze doručit touto formou:

  • do datové schránky školy (sbumgaa)
  • scan vyplněného prohlášení do mailu třídního učitele
  • osobní odevzdání na sekretariátu školy v pracovní dny od 8 – 12h
  • osobní odevzdání třídnímu učiteli v den nástupu do školy před započetím výuky

Celé znění materiálu MŠMT (OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020) je ke stažení zde: Ochrana zdraví (MŠMT).

No Comments Yet.

Komentujte