Výuka žáků 9. tříd (od 11.5.2020)

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. Žáci se podrobnější informace dozví při nástupu do školy dne 11. 5. 2020 v 9,00.

Základní hygienická pravidla:

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Před zahájením přípravy na přijímací zkoušky 11. 5. 2020 odevzdá každý žák vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - ke stažení zde: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Bez něj nebude možné žáka vpustit do školy!

Toto prohlášení lze doručit touto formou:

  • do datové schránky školy (sbumgaa)
  • scan vyplněného prohlášení do mailu třídního učitele
  • osobní odevzdání na sekretariátu školy v pracovní dny od 8 – 12h
  • osobní odevzdání třídnímu učiteli v den nástupu do školy před započetím výuky

Celé znění materiálu MŠMT (OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020) je ke stažení zde: Ochrana zdraví (MŠMT).

No Comments Yet.

Komentujte