Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
zápisy k povinné školní docházce na ZŠ A. Kučery proběhnou v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna do 30. dubna 2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením však zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

POKYNY PRO RODIČE 

Naše škola nabízí dvě možnosti, jak Vaše dítě zapsat: 

  1. stažení Přihlášky k zápisu: Přihláška_k_zápisu_2021 ze stránek školy, v případě požadovaného odkladu také Žádosti o odklad: Žádost_o_odklad_2021 , jejich čitelné vyplnění a odevzdání spolu s prostými kopiemi požadovaných dokumentů (RL, potvrzení o pobytu, žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení, plná moc k zastupování atd.) K dodání originálů dokumentů a jejich ověření budete následně vyzváni telefonicky nebo mailem. Nemá-li zákonný zástupce možnost si výše zmíněné formuláře vytisknout, budou k vyzvednutí v průběhu dubna na vrátnici školy v pracovní dny v době od 8,00 do 12,00.

  2. zapsání dítěte prostřednictvím aplikace Zápisy online doporučujeme! (aktivní od 1.4.2021).
    Rodič si vyplněný formulář vytiskne, podepíše a doručí osobně nebo poštou do školy spolu s prostými kopiemi požadovaných dokumentů (RL, OP, potvrzení o pobytu, žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení, plná moc k zastupování atd.) K dodání originálů dokumentů a jejich ověření budete následně vyzváni telefonicky nebo mailem. Lze jej podepsat také elektronicky a odeslat mailem na zapis@zsakucery.cz nebo do datové schránky školy. 

Seznam dokumentů potřebných k zapsání dítěte:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

- v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31.5.2021)

- u dítěte, které dovrší 6 let v období září - prosinec 2021, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

- u dítěte, které dovrší 6 let v období leden - červen 2022, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Upozornění pro rodiče:

Z důvodu zamezení vyšší koncentrace osob a jejich pohybu v prostorách školy nabízíme možnost telefonického objednání pro osobní podání přihlášky a dodání požadovaných dokumentů na tel: 725 020 204.

Kritéria pro přijetí:

Škola přijme do k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 maximálně 90 žáků. V případě převisu mají přednost žáci ze spádové oblasti Ostrava – Jih.

 

No Comments Yet.

Komentujte