Změny organizace výuky v době od 12. 10. do 23. 10. 2020

V týdnu od 12. do 16. 10. 2020 budou do školy docházet žáci 6. a 7. ročníku.
Žáci 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat distančně.

V následujícím týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 budou do školy docházet žáci 8. a 9. ročníku a distančně se budou vzdělávat žáci 6. a 7. ročníku.

Tělocvičné aktivity jsou pro žáky 2. stupně zrušeny i nadále. Dále je zrušeno plavání na 1.stupni (týká se žáků 3.A a 3.B). Místo výuky plavání bude probíhat výuka TV v tělocvičně.

Žáci, kteří mají v daném týdnu distanční výuku, mají nárok na stravování ve školní jídelně formou obědů do jídlonosičů. Tento oběd je nutno vyzvednout v době od 11,15 do 11,45. Pokud žáci možnost stravování nevyužijí, je potřeba si obědy odhlásit!

Dále dopředu upozorňujeme na úplné zrušení výuky ve dnech 26. a 27. 10. 2020!

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Varkoček, ZŘŠ

No Comments Yet.

Komentujte